PROIECTE BIM GIS RECENTE

portofoliu Proiecte BIM GIS

Acestea sunt o parte din ultimele proiecte realizate, lucrări precum:

➕ ridicări topografice, realizare planuri de situație, planuri cu cote de nivel, curbe de nivel;
➕ zboruri fotogrammetrice realizate cu drone rtk; creare ortofotoplanurilor;
➕ modele digitale ale terenului, modelul elevațiilor și curbelor de nivel,
➕ modele 3D al zonelor studiate, modelare 3D as-built pentru construcții

Accesând fiecare din proiectele de mai jos găsiți câteva detalii, unele din timpul execuției, altele fiind chiar rezultatele obținute.

Etapele realizarii unui proiect bim gis

Procesul de realizare al unui proiect BIM (Building Information Modeling) și GIS (Geographic Information System) poate varia în funcție de natura și amploarea proiectului. Totuși, în general, următorii pași pot fi considerați în cadrul acestui proces:

  1. Definirea obiectivelor și cerințelor proiectului: În această etapă, se stabilesc obiectivele proiectului și cerințele specifice. Se determină de ce este nevoie și ce trebuie să fie realizat în proiect.
  2. Colectarea datelor: Pentru a începe proiectul, este necesară colectarea datelor necesare, fie că este vorba despre date geospațiale pentru GIS sau despre modele 3D și informații despre construcție pentru BIM. Aceste date pot fi obținute din surse variate, precum scanări terestre, imagini aeriene, hărți existente, documentații tehnice, sondaje și altele.
  3. Crearea modelelor și bazei de date: Cu datele colectate, se creează modele 3D pentru BIM și se dezvoltă baza de date pentru GIS. În cazul BIM, modelele pot fi create utilizând software specializat pentru proiectare arhitecturală, inginerie și construcții. În cazul GIS, datele colectate sunt introduse într-o bază de date spațială, unde sunt gestionate și analizate.
  4. Integrarea datelor BIM și GIS: În această etapă, datele BIM și GIS sunt integrate pentru a permite analize și vizualizări complexe. Informațiile din modelele BIM pot fi legate de datele geospațiale din GIS, permițând o înțelegere mai completă și mai precisă a proiectului. Integrarea poate fi realizată prin intermediul interoperabilității între software-urile BIM și GIS sau prin utilizarea platformelor specializate care combină cele două domenii.
  5. Analiza și simularea: Utilizând datele integrate BIM și GIS, se pot realiza analize și simulări pentru a evalua diferite aspecte ale proiectului. Acestea pot include analize de eficiență energetică, analize de fluxuri de trafic, analize de impact asupra mediului și multe altele. Aceste analize ajută la luarea deciziilor informate în cadrul proiectului.
  6. Colaborarea și comunicarea: Un aspect important al proiectului BIM și GIS este colaborarea între diferitele echipe și părțile interesate. Comunicarea eficientă și partajarea informațiilor între arhitecți, ingineri, constructori, specialiști GIS și alții este esențială pentru succesul proiectului. Utilizarea platformelor colaborative și a instrumentelor de comunicare poate facilita această interacțiune.
  7. Implementarea și monitorizarea proiectului: După finalizarea modelului și a planului, proiectul intră în faza de implementare. Monitorizarea progresului și actualizarea modelelor și datelor sunt importante pe întreg parcursul proiectului.

Dorești să colaborăm?

hai să discutăm despre
proiectul tău